Om Arctic Group

En aktiv medspiller i Nordatlanten

Arctic Group er en familieejet koncern med over 200 medarbejdere.
Virksomheden har udviklet sig til at være en af de stærkeste private koncerner i Grønland
med et bredt sortiment indenfor kolonialvarer til købmænd, restauranter og skibe samt
dagligvarer og udsalgsvarer til offentlige og private virksomheder.

Det er ikke tilfældigt, at vi hedder Arctic Group. Nordatlanten er vores hjemmebane og hverdagen her vores passion.
Takket være vores mange årige tilstedeværelse kender vi markederne bedre end de fleste.
Ved, hvordan folk tænker og agerer. Kender historien, traditionerne og de helt specielle levevilkår, der hersker i nord.

Sponsorpolitik

Som en stærk koncern i Nordatlanten ser vi det som vores opgave at tage ansvar for alle vores aktiviteter og bidrage til den positive udvikling i de samfund, vi er en del af. Arctic Group støtter hvert år aktiviteter, som hjælper børn og unge i lokalsamfundene til at få en god start på livet, for på den måde at kunne klare sig bedre i samfundet.

Vi støtter bl.a. Røde Kors initiativer, Stop Kræften, Nakuusa Landsindsamling, Læs for Livet, Lions Club, Mo(ve)ment Copenhagen samt mange andre lokale børneprojekter.

Vores primære formål med den sponsorstøtte vi yder er:
• At støtte op omkring projekter og tiltag, der skaber værdi for lokalsamfundet.
• At yde økonomisk støtte eller fysiske produkter til konkrete projekter, der tilgodeser udsatte børn.

Vi støtter ikke:
• Privatpersoner eller foreninger via fast kontingent.

Ansøg om støtte fra Arctic Group

Det er vigtigt for os, at vi ved præcis, hvad vi bidrager til og derved sikrer, at det stemmer overens med vores værdier. Vi modtager kun ansøgning fra foreninger i det omfang, at der søges om støtte til et konkret projekt. Alle ansøgninger skal sendes skriftligt og indeholde følgende:

• Hvad søges der støtte til og hvem søger? – vedlagt budget over forventede omkostninger
• Hvem vil projektet gavne og skabe værdi for?

Ansøgningen sendes til hr@arcticgroup.dk. Alle ansøgninger besvares løbende.

Vi uddanner unge til fremtiden

Arctic Import er A-medlem i CSR Greenland, og prioriterer grønlandsk arbejdskraft meget højt, samt grunduddannelse og videreuddannelse af af lokal arbejdskraft, og søger løbende nye lokale medarbejder på alle vores markeder.

I 2018 beskæftiger Arctic Import 125 grønlandske medarbejdere og yderligere 5 grønlandske medarbejdere i Danmark ud af en samlet arbejdsstyrke på mere end 200 medarbejdere.

Uddannelsen sker hos Arctic Import i Aalborg og Nuuk, samt på grønlandske og udenlandske uddannelsessteder. Arctic Import virker bl.a. som katalysator for samarbejde mellem University College Nordjylland og grønlandske undervisningsinstitutioner – en indsats der således ikke kun kommer virksomhedens egne medarbejdere i Grønland til gode.

Ydermere har Arctic Import i en lang række tilfælde beskæftiget medarbejdere i revalidering eller har påtaget sig at beskæftige medarbejdere, der ikke kan fungere på normale arbejdsmæssige vilkår.