Vores historie

Forhistorie - før 1978

Den Kongelige Grønlandske Handels (KGH) udflytning til Aalborg i 1972 gjorde Grønland interessant for flere nordjyske virksomheder. Grønland var på det tidspunkt underforsynet med stort set alle forbrugsvarer inden for alle brancher.

På den baggrund blev der skabt tilstrækkeligt salgsgrundlag for andre varegrupper uden for byggebranchen, hvilket dannede grundlag for at Poul Jørgen Nielsen og Ole Nielsen i oktober 1978 kunne etablere det selvstændige grønlandsk hjemmehørende salgsselskab Arctic Import. Samme år fik Poul Jørgen Nielsen og Ole Nielsen mulighed for at købe det lokale Eventyr is depot i Nuuk, som senere skulle danne grundlag for Arctic Imports detailafdeling.

Værktøjcenter i Nuuk

For at kunne betjene de lokale håndværkere i Grønland, blev der i 1985 etableret værktøjscenter i Nuuk. Igennem årene har værktøjscentret gennemgået en stor udvikling, og i 2004 gjorde et stigende behov det muligt at tilføje trælast og byggematerialer til sortimentet. I 2005 blev der oprettet et udvidet trælast og byggecenter på området.

Specialisering

Som et naturligt led i udviklingen blev der i 1991 etableret en selvstændig salgsafdeling til servicering af institutioner og hoteller. Afdelingen har i dag specialiseret sig indenfor indretningsløsninger og forbrugsvarer, og ved siden af disse aktiviteter er der yderligere etableret engrossalg til supermarkeder, købmænd og kiosker. I 2001 blev der oprettet et engroslager i Nuuk, hvorfra der løbende sikres levering af hurtigt omsættelige dagligvarer til butikker i den grønlandske hovedstad.

I 1991 overtog Arctic Import, Ilulissat Centermarked, hvilket blev begyndelsen på overtagelsen af en række dagligvarebutikker i Grønland.

Færøsk datterselskab

I 1999 blev der etableret repræsentation på Færøerne på baggrund af erfaringerne i Grønland. Efterfølgende er disse aktiviteter overgået til det færøske datterselskab Blika, hvori Arctic Group har en ejerandel på 100 %. I 2018 skiftede Blika navn til Arctic Import, så alle koncernens nordatlantiske selskaber nu opererer under samme navn.

Udvikling af koncernen

Koncernens størrelse gjorde det i 2007 nødvendigt at opdele aktiviteterne, således at værktøjscenter, trælast og byggemarked blev skilt fra Arctic Import og gjort til et selvstændigt selskab under navnet XL-BYG Arctic Import. En omstrukturering i 2011 betød frasalg af XL-BYG Arctic Import og dermed frasalg af Trælast og dele af Håndværk & Industri.

Fokus på totalleverancer

I dag er koncernens fokus rettet mod det grønlandske, færøske og islandske marked og Arctic Group er en specialiseret samhandelspartner for offentlige og private virksomheder. Gennem salgsselskabet Arctic Import A/S leveres kolonialvarer til købmænd, restauranter og skibe samt et bredt sortiment af dagligvarer og udvalgsvarer til offentlige og private virksomheder. Arctic Group ejer og driver desuden detailkæderne Super1 og Easy2Go samt restaurantkonceptet Farmers Grill.

Arctic Import sikrer en hurtig, nem og sikker levering.